PREDATOR BLOWGUNS 18 TO 54 INCH

$12.99
SKU BG18

Predator Blowgun (Black)

Built by hand here in our own warehouse, Predator blowguns excel in performance and durability.

Available Sizes:

 • BG 18 (18")
 • BG 24 (24")
 • BG 30 (30")
 • BG 36 (36")
 • BG 36-2 (36" 2pc)
 • BG 42 (42")
 • BG 48 (48")
 • BG 48-2 (48" 2pc)
 • BG 54-2 (54" 2pc)
 • Each Blowgun Comes with:
  • 1 Mouthpiece
  • 2 Quivers
  • Foam Grip
  • Muzzle Guard
  • 12 Darts